• Birdik, bir olduk. Üreticimizin Gücü Olduk.

Silaj Üretimi ve Paketleme

Silaj Üretimi ve Paketleme

İlimiz üreticilerinin ekonomik olmayan üretimlerinin, ekonomik bir faaliyet haline
dönüştürmek, rekabet edebilir seviyeye çıkarmak, hayvan kayıplarını ve sağlık koruma
giderlerini azaltmak, silaj depolama ve satış imkanlarını artırmak, bitkisel ve hayvansal üretimi
sürdürülebilir bir faaliyet haline getirmektir.